หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

3M9010 หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ N95 Polypropylene
SKU: 3M9010

Manufacturer: 3M


หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ผลิตจาก Polypropylene ได้รับการประจุไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาดเล็ก น้ำหนักเบา หายใจสะดวก ไม่สามารถซักได้ มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95


หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ผลิตจาก Polypropylene ได้รับการประจุไฟฟ้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาดเล็ก น้ำหนักเบา หายใจสะดวก
ไม่สามารถซักได้ มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube