หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

3M8822 หน้ากากป้องกันฝุ่นทั่วไปและละอองขนาดเล็ก PM2.5
SKU: 3M8822

Manufacturer: 3M


ป้องกันฝุ่นทั่วไป สารเคมี ฟูมโลหะ เชื้อโรค สารชีวภาพ ละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 มีลิ้นระบายอากาศอยู่ด้านหน้า เพื่อช่วยระบายอากาศลดอยู่ด้านหน้า เพื่อช่วยระบายอากาศลดความอึดอัดขณะสวมใส่ มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95


ป้องกันฝุ่นทั่วไป สารเคมี ฟูมโลหะ เชื้อโรค สารชีวภาพ ละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10
มีลิ้นระบายอากาศอยู่ด้านหน้า เพื่อช่วยระบายอากาศลดอยู่ด้านหน้า
เพื่อช่วยระบายอากาศลดความอึดอัดขณะสวมใส่
มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube