หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

3M8247 หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ
SKU: 3M8247

Manufacturer: 3M


หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันและไอระเหย ผลิตจากโพลีโพรพีลีนเสริมชั้นคาร์บอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับทั้งกลิ่น ทั้งไอระเหยสารอินทรีย์เจือจาง งานพ่นสี ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง งานฟอกย้อม


หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันและไอระเหย ผลิตจากโพลีโพรพีลีนเสริมชั้นคาร์บอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับทั้งกลิ่น ทั้งไอระเหยสารอินทรีย์เจือจาง
งานพ่นสี ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง งานฟอกย้อม


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube