หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

3M8210 หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ N95
SKU: 3M8210

Manufacturer: 3M


หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละออง ฟูมที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ เข้าสู่ทางเดินหายใจ ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรค น้ำหนักเบา หายใจสะดวก ไม่สามาถซักได้ มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95


หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละออง ฟูมที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ เข้าสู่ทางเดินหายใจ
ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรค น้ำหนักเบา หายใจสะดวก ไม่สามาถซักได้
มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube