หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

3M6003 ตลับไส้กรองป้องกันไอสารอินทรีย์ และไอกรด
SKU: 3M6003

Manufacturer: 3M


ตลับไส้กรองป้องกันไอสารอินทรีย์ และไอกรด


ตลับไส้กรองป้องกันไอสารอินทรีย์ และไอกรด


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube