หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

3M5N11 แผ่นกรองฝุ่น N95
SKU: 3M5N11

Manufacturer: 3M


แผ่นกรองฝุ่น N95 ป้องกันฝุ่น และละอองพิษที่ไม่น้ำมันเป็นตัวทำลาย


แผ่นกรองฝุ่น N95 ป้องกันฝุ่น และละอองพิษที่ไม่น้ำมันเป็นตัวทำลาย


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube