หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

3M501 ฝาครอบแผ่นกรองฝุ่น
SKU: 3M501

Manufacturer: 3M


ฝาครอบแผ่นกรองฝุ่น


ฝาครอบแผ่นกรองฝุ่น


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube