หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

3M2097 ตลับไส้กรองป้องกันฝุ่นและละอองพิษ P100
SKU: 3M2097

Manufacturer: 3M


ตลับไส้กรองป้องกันฝุ่นและละอองพิษ P100 ใช้ประกอบกับหน้ากาก 3M รุ่น 6000 และ 7500 ได้ทันที (มีเกลียวในตัว) ป้องกันฝุ่นไม่ต่ำกว่า 99.97% ป้องกันได้ทั้งฝุ่น ละอองพิษที่มีน้ำหรือน้ำมันตัวทำละลาย


ตลับไส้กรองป้องกันฝุ่นและละอองพิษ P100 ใช้ประกอบกับหน้ากาก 3M รุ่น 6000 และ 7500 ได้ทันที (มีเกลียวในตัว)

ป้องกันฝุ่นไม่ต่ำกว่า 99.97% ป้องกันได้ทั้งฝุ่น ละอองพิษที่มีน้ำหรือน้ำมันตัวทำละลาย


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube