หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

NP901 ฮูดคลุมศีรษะสำหรับงานเชื่อม
SKU: NP901

Manufacturer: Blue Eagle


ฮูดคลุมศีรษะสำหรับงานเชื่อม


ฮูดคลุมศีรษะสำหรับงานเชื่อม


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube