หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

NP505 ฮูดคลุมศีรษะพร้อมชุดส่งอากาศสำหรับงานพ่นสี
SKU: NP505

Manufacturer: Blue Eagle


ฮูดคลุมศีรษะพร้อมชุดส่งอากาศสำหรับงานพ่นสี


ฮูดคลุมศีรษะพร้อมชุดส่งอากาศสำหรับงานพ่นสี


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube