หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

หน้ากาก SEKURA-N95
SKU: SEKURA-N95

Manufacturer: WORKSAFE


หน้ากาก N95 สวมใส่สะดวก หนึ่งกล่องบรรจุ 20 ชิ้น


หน้ากาก N95 สวมใส่สะดวก

ใช้ป้องกันฝุ่น ละอองน้ำลาย สารเคมี หรืออนุภาคขนาดเล็กต่างๆ

สวมใส่สบายมีโฟมรองบริเวณสันจมูก และสายรัดแบบนุ่ม

หนึ่งกล่องบรรจุ 20 ชิ้น

ได้รับมาตรฐาน NIOSH N95 (TC-84A-7638)

Certificate

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube