หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

3M7500 หน้ากากไส้กรองคู่ครึ่งหน้ายี่ห้อ 3M รุ่น 7500
SKU: 3M7500

Manufacturer: 3M


หน้ากากไส้กรองคู่ครึ่งหน้ายี่ห้อ 3M รุ่น 7500 วัสดุซิลิโคนอ่อนนุ่ม ทนสารเคมี หายใจสะดวกด้วยลิ้นระบายอากาศ สวมใส่กระชับ


หน้ากากไส้กรองคู่ครึ่งหน้ายี่ห้อ 3M รุ่น 7500 วัสดุซิลิโคนอ่อนนุ่ม ทนสารเคมี หายใจสะดวกด้วยลิ้นระบายอากาศ สวมใส่กระชับ


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube