หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

TG40SV หน้ากากอนามัยรูปแบบกระเปาะ
SKU: TG40SV

Manufacturer: Three Gems


หน้ากากอนามัยเสริมชั้นคาร์บอนป้องกันกลิ่นเหม็นจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง รูปแบบกะเปาะใส่แล้วไม่อึอัด ด้านในบุผ้าชั้นชิ้นพร้อมแผ่นโฟมรองรับบริเวณสันจมูก และมีลวดเพื่อปรับความกระชับของหน้ากากได้กับทุกขนาดใบหน้า


หน้ากากอนามัยเสริมชั้นคาร์บอนป้องกันกลิ่นเหม็นจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง รูปแบบกะเปาะใส่แล้วไม่อึอัด ด้านในบุผ้าชั้นชิ้นพร้อมแผ่นโฟมรองรับบริเวณสันจมูก และมีลวดเพื่อปรับความกระชับของหน้ากากได้กับทุกขนาดใบหน้าเซฟตี้วิดิโอ

image-youtube