หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

NP305 หน้ากากป้องกันสารเคมีชนิดตลับเดี่ยว
SKU: NP305

Manufacturer: Blue Eagle


หน้ากากป้องกันสารเคมีชนิดตลับเดี่ยว ใช้กับตลับกรองรุ่น RC201, RC202 , RC203 , RC205 , RC206 , RC209


หน้ากากป้องกันสารเคมีชนิดตลับเดี่ยว ใช้กับตลับกรองรุ่น RC201, RC202 , RC203 , RC205 , RC206 , RC209


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube