หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

NP306 หน้ากากป้องกันสารเคมีชนิดตลับคู่
SKU: NP306

Manufacturer: Blue Eagle


หน้ากากป้องกันสารเคมีชนิดตลับคู่ ใช้กับตลับกรองรุ่น RC201, RC202 , RC203 , RC205 , RC206 , RC209


หน้ากากป้องกันสารเคมีชนิดตลับคู่ ใช้กับตลับกรองรุ่น RC201, RC202 , RC203 , RC205 , RC206 , RC209


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube