หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

3M6006 ตลับไส้กรอง Multi Purpose
SKU: 3M6006

Manufacturer: 3M


ตลับไส้กรองเอนกประสงค์ ต้องกันได้หลายสารเคมี เช่น สารอินทรีย์ คลอรีน ซัลเฟอร์


ตลับไส้กรองเอนกประสงค์ ต้องกันได้หลายสารเคมี เช่น สารอินทรีย์ คลอรีน ซัลเฟอร์


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube