หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

3M6002 ตลับไส้กรองป้องกันกรดแก๊ส
SKU: 3M6002

Manufacturer: 3M


ตลับไส้กรองป้องกันแก๊สคลอรีน กรดไฮโดรคลอริก กรดซัลฟูริค แก๊สซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์


ตลับไส้กรองป้องกันแก๊สคลอรีน กรดไฮโดรคลอริก กรดซัลฟูริค แก๊สซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube