หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

RC201-RC209 ตลับกรอง Blue Eagle
SKU: RC201-RC209

Manufacturer: Blue Eagle


ตลับไส้กรอง Blue Eagle


RC201 ตลับกรองฝุ่น กรองได้ถึง 0.5 ไมครอน
RC202 ตลับกรองสารอินทรีย์ ฝุ่นฟูม ไอโลหะ
RC203 ตลับกรองสารอินทรีย์ สำหรับงานพ่นสี
RC205 ตลับกรองไอกรด
RC209 ตลับกรองเคมีจากการเกษตร
PF5 แผ่นกรองฝุ่นใช้ร่วมกับตลับกรองเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานเซฟตี้วิดิโอ

image-youtube