หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

3M6004 ตลับกรองไอแอมโมเนีย
SKU: 3M6004

Manufacturer: 3M


ตลับไส้กรองป้องกันไอแอมโมเนีย และ ไอเม็ททีลลามีน


ตลับไส้กรองป้องกันไอแอมโมเนีย และ ไอเม็ททีลลามีน


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube