หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

3M6009 ตลับกรองไอปรอทและคลอรีน
SKU: 3M6009

Manufacturer: 3M


ตลับไส้กรองป้องกันไอปรอทและแก๊สคลอรีน


ตลับไส้กรองป้องกันไอปรอทและแก๊สคลอรีน


 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube