หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

770039 ชุดทดสอบความกระชับของหน้ากาก ชนิดพ่นละออง
SKU: 770039

Manufacturer: NORTH


ชุดทดสอบความกระชับของการสวมหน้ากาก ตาม OSHA Regulations ชนิดพ่นละอองรสขม มาพร้อมกระเป๋าพลาสติกอย่างดี พร้อมโปสเตอร์วิธีใช้งาน


ชุดทดสอบความกระชับของการสวมหน้ากาก ตาม OSHA Regulations ชนิดพ่นละอองรสขม มาพร้อมกระเป๋าพลาสติกอย่างดี พร้อมโปสเตอร์วิธีใช้งานเซฟตี้วิดิโอ

image-youtube