หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากกันสารพิษ

หน้ากากป้องกันสารเคมียี่ห้อ 3M

ช่วยป้องกันอันตรายจากสารเคมี สวมใส่กระชับ

หน้ากากกันสารเคมี

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีมีกลิ่นสารเคมี

NP375 ชุดจ่ายอากาศแบบหน้ากากครึ่งหน้า
SKU: NP375

Manufacturer: Blue Eagle


ชุดจ่ายอากาศแบบหน้ากากครึ่งหน้า


ชุดจ่ายอากาศแบบหน้ากากครึ่งหน้า


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube