รองเท้าเซฟตี้

รองเท้าเซฟตี้

รองเท้าเซฟตี้

รองเท้าเซฟตี้ รองเท้าหัวเหล็ก

สำหรับป้องกันเท้า มีหัวเหล็กป้องกันแรงกระแทกและวัสดุตกใส่

รองเท้าหัวเหล็ก

มาตรฐาน พื้น PU-TPU กันลื่นได้ดี

860 รองเท้าเซฟตี้งานอุตสาหกรรมอาหาร
SKU: 860

Manufacturer: STUNT


รองเท้าเซฟตี้สำหรับงานอุตสาหกรรมอาหาร ตัวรองเท้าทำจากวัสดุ Lorica สวมใส่สบาย ส่วนหัวเสริม Composite (Non metelic) ป้องกันแรงกระแทก ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มาตรฐาน S2


รองเท้าเซฟตี้สำหรับงานอุตสาหกรรมอาหาร

ตัวรองเท้าทำจากวัสดุ Lorica (Micro fibre) สวมใส่สบาย ส่วนหัวเสริม Composite (Non metelic) ป้องกันแรงกระแทก ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มาตรฐาน S2

  

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube