อุปกรณ์ลดเสียง

ครอบหูลดเสียง

ครอบหูลดเสียง

Ear Plug Ear Muff และ ที่ครอบหูลดเสียง

ช่วยป้องกันอันตรายจากเสียงดังทั้งในโรงงานและพื้นที่ก่อสร้าง

ครอบหูลดเสียง 

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีเสียงดัง

HLU1011144 Clarity C1H
SKU: HLU1011144

Manufacturer: Howard Leight


ครอบหูลดเสียงดังจากการทำงาน แต่ไม่รบกวนการได้ยินเสียงช่วงความถี่ของการสนทนาของมนุษย์ เพิ่มประสิทธิ์การทำงานได้มากขึ้น ค่าลดเสียง 20 dBA


ครอบหูลดเสียงดังจากการทำงาน แต่ไม่รบกวนการได้ยินเสียงช่วงความถี่ของการสนทนาของมนุษย์ เพิ่มประสิทธิ์การทำงานได้มากขึ้น ค่าลดเสียง 20 dBA


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube