อุปกรณ์ลดเสียง

ครอบหูลดเสียง

ครอบหูลดเสียง

Ear Plug Ear Muff และ ที่ครอบหูลดเสียง

ช่วยป้องกันอันตรายจากเสียงดังทั้งในโรงงานและพื้นที่ก่อสร้าง

ครอบหูลดเสียง 

ควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ ที่มีเสียงดัง

ที่ครอบหูลดเสียง

Manufacturer:
Howard Leight
Results 1 - 12 of 12


เรื่องน่ารู้กับอุปกรณ์ลดเสียง

มาตรฐานสากลกำหนดให้ความดังของเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) สำหรับผู้ปฏิบัตงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 90 เดซิเบล (เอ) เมื่อทำงาน 4 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับมาตรฐานของไทย ซึ่งกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม กำหนดให้ระดับความดังของเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกัน ไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ) หากทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ) หากทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง ผู้ที่ทำงานมีเสียงดังตามที่กำหนดในมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น จะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินน้อยลงอีก หากสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงไว้ด้วย

 

 FAQ

คำถาม : สูตรคำนวณหาค่าลดเสียงที่ที่จริง คำนวณได้อย่างไร
คำตอบ : คุณสามารถคำนวณได้ดังนี้ สมมุติว่าคุณอยู่ในพื้นที่ทำงานมีเสียงดัง 100 dB และคุณสวมใส่ปลักอุดหูที่มีค่า NRR 33 เสียงดังที่คุณจะได้รับจะไม่ใช่ 67dB ตรงๆ แต่จะเป็นตามสูตรนี้ (33-7)/2 = 13 ความดัง 100 dB - 13 = 87dB 

คำถาม : หากต้องการความสามารถในการลดเสียงที่เพิ่มขึ้น?
คำตอบ : คุณสามารถสวมใส่ Earplug และ Earmuff พร้อมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดเสียงมากขึ้น โดยมีสูตรการคิดค่าลดเสียงง่ายๆดังนี้ คือให้ดูที่ค่าลดเสียง (NRR) ของอุปกรณ์ทั้งสองชิ้นโดยเอาชิ้นที่มี NRR มากกว่า + ด้วย 5 เช่น คุณสวมใส่ EarPlug รุ่น X-Tream NRR = 32 dBA ร่วมกับ EarMuff รุ่น C1 NRR = 20 dBA ให้นำค่า NRR ของตัวที่มากกว่ามา +5 คือ 32 + 5 = 37 dBA ก็จะได้เป็นค่า NRR ใหม่ของคุณ


 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube