ถุงมือเซฟตี้

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัยหรือถุงมือเซฟตี้

สำหรับงานหยิบจับสิ่งของ หรือป้องกันสารเคมี

ถุงมือป้องกันสารเคมี

วัสดุยางไนไตร สามารถป้องกันสารเคมีได้ดี

WSWG37718 Nitchem Gloves
SKU: WSWG37718

Manufacturer: WORKSAFE


ถุงมือไนไตรหนา 18 mil ยาว 33 ซม. วัสดุยางสังเคราะห์ไนไตร 100% ด้านในบุ Flocked-Lined ป้องกันสารเคมี สารละลาย น้ำมัน กรดต่างได้ดี เหมาะสำหรับงานสารเคมี งานสัมผัสน้ำมัน ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ งานซ่อมบำรุง งานประกอบเหล็ก


ถุงมือไนไตรหนา 18 mil วัสดุยางสังเคราะห์ไนไตร 100% ด้านในบุ Flocked-Lined ป้องกันสารเคมี สารละลาย น้ำมัน กรดต่างได้ดี เหมาะสำหรับงานสารเคมี งานสัมผัสน้ำมัน ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ งานซ่อมบำรุง งานประกอบเหล็ก

Product Specs
วัสดุ : Nitrile
วัสดุบริเวณฝ่ามือ : Nitrile
ป้องกันการบาด : -
ป้องกันความร้อน : -
ความยาว : 33 cm
มาตรฐาน : -

 

 


 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube