ถุงมือเซฟตี้

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัยหรือถุงมือเซฟตี้

สำหรับงานหยิบจับสิ่งของ หรือป้องกันสารเคมี

ถุงมือป้องกันสารเคมี

วัสดุยางไนไตร สามารถป้องกันสารเคมีได้ดี

NORSSG ถุงมือ Silver Shield
SKU: NORSSG

Manufacturer: NORTH


ถุงมือ Silver Shield


Silver Shield®/4H®

Hazardous Chemical Gloves

Resistant to a broader range of chemicals than any other glove material.

Features and Benefits

  • Resistant to over 280 different chemicals, including alcohols, aliphatics, aromatics, chlorines, ketones and esters - Provides high performance protection in the most demanding applications.
  • Economical - Can be used as a disposable glove, without the need for cleaning and re-cycling.
  • Does not contain latex or chemical accelerators - Little chance of allergic reactions.
  • Ambidextrous design - Ideal for single glove use. Also, one glove can be discarded if necessary without wasting a pair.
  • Can be used as a secondary inner glove - Allows worker maximum protection in heavy duty jobs where the dangers of mechanical damage to gloves are high.
  • Ink-free versions of Silver Shield gloves are available. Please inquire with North Customer Service.
  • Sizes: 6, 7, 8, 9, 10 (lengths: 14.5"/2.7 mil and 16"/2.7 mil)


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube