ถุงมือเซฟตี้

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัยหรือถุงมือเซฟตี้

สำหรับงานหยิบจับสิ่งของ หรือป้องกันสารเคมี

ถุงมือป้องกันสารเคมี

วัสดุยางไนไตร สามารถป้องกันสารเคมีได้ดี

nornk803 ถุงมือไนไตรยาว 24 นิ้ว
SKU: nornk803

Manufacturer: NORTH


ถุงมือไนไตรยาว 24 นิ้ว เหมาะสำหรับงานผสมสารเคมี งานเคลื่อนย้ายถังเคมี ภายในบุผ้าใช้งานได้นานขึ้นกันสารเคมีได้มากขึ้น


ถุงมือไนไตรยาว 24 นิ้ว เหมาะสำหรับงานผสมสารเคมี งานเคลื่อนย้ายถังเคมี ภายในบุผ้าใช้งานได้นานขึ้นกันสารเคมีได้มากขึ้น


 

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube