ถุงมือเซฟตี้

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัยหรือถุงมือเซฟตี้

สำหรับงานหยิบจับสิ่งของ หรือป้องกันสารเคมี

ถุงมือป้องกันสารเคมี

วัสดุยางไนไตร สามารถป้องกันสารเคมีได้ดี

OTK01D ถุงมือเคฟล่าเสริมจุด
SKU: OTK01Dถุงมือเคฟล่าเสริมจุด PVC กันลื่น


 ถุงมือเคฟล่าเสริมจุด PVC กันลื่น


 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube