ถุงมือเซฟตี้

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัยหรือถุงมือเซฟตี้

สำหรับงานหยิบจับสิ่งของ หรือป้องกันสารเคมี

ถุงมือป้องกันสารเคมี

วัสดุยางไนไตร สามารถป้องกันสารเคมีได้ดี

OTK01 ถุงมือเคฟล่ากันบาด
SKU: OTK01ถุงมือเคฟล่ากันบาดแบบปกติ


ถุงมือเคฟล่ากันบาดแบบปกติ


 

 

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube