ถุงมือเซฟตี้

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัยหรือถุงมือเซฟตี้

สำหรับงานหยิบจับสิ่งของ หรือป้องกันสารเคมี

ถุงมือป้องกันสารเคมี

วัสดุยางไนไตร สามารถป้องกันสารเคมีได้ดี

WSWGAL01 ถุงมือเคฟลา ป้องกันความร้อน
SKU: WSWGAL01

Manufacturer: WORKSAFE


ถุงมือวัสดุเคฟลาและอลูมิไนซ์ ทนความร้อน ด้านในบุผ้าทนไฟเพิ่มประสิทธิภาพ ยาว 33cm ทนความร้อนได้ 500C


ถุงมือวัสดุเคฟลาและอลูมิไนซ์ ทนความร้อน ด้านในบุผ้าทนไฟเพิ่มประสิทธิภาพ ยาว 33cm ทนความร้อนได้ 500C

Product Specs
วัสดุ : เคฟล่า
ป้องกันการบาด : Yes
ป้องกันความร้อน : 500C
ความยาว : 33cm
มาตรฐาน : -


  

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube