ถุงมือเซฟตี้

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัยหรือถุงมือเซฟตี้

สำหรับงานหยิบจับสิ่งของ หรือป้องกันสารเคมี

ถุงมือป้องกันสารเคมี

วัสดุยางไนไตร สามารถป้องกันสารเคมีได้ดี

WSWGAL04 ถุงมือเคฟลา ป้องกันความร้อน 22cm
SKU: WSWGAL04

Manufacturer: WORKSAFE


ถุงมือเคฟลา ป้องกันความร้อน ยาว 22cm ด้านในบุผ้าทนไฟ ป้องกันความร้อนได้ 500 c


ถุงมือเคฟลา ป้องกันความร้อน ยาว 22cm ด้านในบุผ้าทนไฟ ป้องกันความร้อนได้ 500 c

Product Specs
วัสดุ : เคฟล่า
ป้องกันการบาด : Yes
ป้องกันความร้อน : 500C
ความยาว : 22cm
มาตรฐาน : -


  

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube