ถุงมือเซฟตี้

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัยหรือถุงมือเซฟตี้

สำหรับงานหยิบจับสิ่งของ หรือป้องกันสารเคมี

ถุงมือป้องกันสารเคมี

วัสดุยางไนไตร สามารถป้องกันสารเคมีได้ดี

LL03 ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์
SKU: LL03

Manufacturer: WORKSAFE


ถุงมือหนังล้วน เฟอร์นิเจอร์ แบบสั้น


ถุงมือหนังล้วน เฟอร์นิเจอร์ แบบสั้น


 

 

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube