ถุงมือเซฟตี้

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัยหรือถุงมือเซฟตี้

สำหรับงานหยิบจับสิ่งของ หรือป้องกันสารเคมี

ถุงมือป้องกันสารเคมี

วัสดุยางไนไตร สามารถป้องกันสารเคมีได้ดี

CL02F ถุงมือหนังผิวหมู
SKU: CL02F

Manufacturer: WORKSAFE


ถุงมือหนังผิวหมู แบบแนบกระชับ


ถุงมือหนังผิวหมู แบบแนบกระชับ


 

 

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube