ถุงมือเซฟตี้

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัยหรือถุงมือเซฟตี้

สำหรับงานหยิบจับสิ่งของ หรือป้องกันสารเคมี

ถุงมือป้องกันสารเคมี

วัสดุยางไนไตร สามารถป้องกันสารเคมีได้ดี

LL01 ถุงมือหนังท้องสั้น
SKU: LL01

Manufacturer: WORKSAFE


ถุงมือหนังท้องสั้น


ถุงมือหนังท้องสั้น 

 

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube