ถุงมือเซฟตี้

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัยหรือถุงมือเซฟตี้

สำหรับงานหยิบจับสิ่งของ หรือป้องกันสารเคมี

ถุงมือป้องกันสารเคมี

วัสดุยางไนไตร สามารถป้องกันสารเคมีได้ดี

LL02 ถุงมือหนังท้องยาว
SKU: LL02

Manufacturer: WORKSAFE


ถุงมือหนังท้องยาว 12 นิ้ว


ถุงมือหนังท้องยาว 12 นิ้ว


 

 

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube