ถุงมือเซฟตี้

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือนิรภัยหรือถุงมือเซฟตี้

สำหรับงานหยิบจับสิ่งของ หรือป้องกันสารเคมี

ถุงมือป้องกันสารเคมี

วัสดุยางไนไตร สามารถป้องกันสารเคมีได้ดี

ถุงมือนิรภัย

Results 1 - 33 of 33


ถุงมือนิรภัย/ถุงมือป้องกันสารเคมี

ถุงมือนิรภัยเป็นอุปกรณ์ PPE ชนิดหนึ่งซึ่งจะช่วยปกป้องมือของผู้ปฏิบัติงาน ถุงมือนิรภัยแบ่งประเภทตามลักษณะงานที่ต้องใช้ เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี ถุงมือกันบาด ถุงมือกันความร้อน งานต่างๆย่อมมีอันตรายที่แตกต่างกัน จึงต้องเลือกใช้ถุงมือนิรภัยให้ถูกต้องตามลักษณะงาน ถุงมือป้องกันสารเคมี มีหลายประเภท เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมีวัสดุยางไนไตรคุณภาพสูง ป้องกันสารเคมีได้ดี

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube