ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี

สำหรับการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี มีทั้งแบบใช้ซ้่ำและใช้แล้วทิ้ง

OVI4000M AlphaTec® 4000
SKU: OVI4000M

Manufacturer: Microgard


ชุดป้องกันสารเคมีรุนแรง ป้องกันการซึมผ่านของสารเคมีได้หลากประเภท เนื้อผ้ามี 5 ชั้น เหมาะสำหรับงาปิโตรเคมี งานผลิตขนย้าย Solvent Organic Chemical Hexane Toluene Acetone กันเคมีตามมาตรฐาน EN369 Permeation Test ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ EN1149-1 Fire retardancy ISO 6941


ชุดป้องกันสารเคมีรุนแรง ป้องกันการซึมผ่านของสารเคมีได้หลากประเภท เนื้อผ้ามี 5 ชั้น เหมาะสำหรับงาปิโตรเคมี งานผลิตขนย้าย Solvent Organic Chemical Hexane Toluene Acetone กันเคมีตามมาตรฐาน EN369 Permeation Test ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ EN1149-1 Fire retardancy ISO 6941

 

รหัสสินค้าขนาด
OVI4000M ชุดหมีพร้อมฮูดขนาดกลาง
OVI4000L ชุดหมีพร้อมฮูดขนาดใหญ่
OVI4000XL ชุดหมีพร้อมฮูดขนาดใหญ่พิเศษ

 


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube