ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี

สำหรับการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี มีทั้งแบบใช้ซ้่ำและใช้แล้วทิ้ง

OVI3000M AlphaTec® 3000
SKU: OVI3000M

Manufacturer: Microgard


ชุดป้องกันสารเคมีประเภทมีแรงดัน เหมาะสำหรับป้องกันกรดด่าง แอลกอฮอล์ น้ำมัน และเคมีอื่นๆ มากกว่า 100 ชนิด แข็งแรงทนทานดวยระบบการตัดเย็บแบบ Ultrasonically Welded Seam ป้องกันการซึมผ่านของสารเคมีได้อย่างดี เนื้อผ้ามี 3 ชั้น เพื่อความสบายในการสวมใส่น้ำหนักเบาแต่ทนทาน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN368 Permeation Test ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ EN1149-1 Fire retardancy ISO 6941


ชุดป้องกันสารเคมีประเภทมีแรงดัน เหมาะสำหรับป้องกันกรดด่าง แอลกอฮอล์ น้ำมัน และเคมีอื่นๆ มากกว่า 100 ชนิด แข็งแรงทนทานดวยระบบการตัดเย็บแบบ Ultrasonically Welded Seam ป้องกันการซึมผ่านของสารเคมีได้อย่างดี เนื้อผ้ามี 3 ชั้น เพื่อความสบายในการสวมใส่น้ำหนักเบาแต่ทนทาน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN368 Permeation Test ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ EN1149-1 Fire retardancy ISO 6941

 

รหัสสินค้าขนาด
OVI3000M ชุดหมีพร้อมฮูดขนาดกลาง
OVI3000L ชุดหมีพร้อมฮูดขนาดใหญ่
OVI3000XL ชุดหมีพร้อมฮูดขนาดใหญ่พิเศษ

 


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube