ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี

สำหรับการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี มีทั้งแบบใช้ซ้่ำและใช้แล้วทิ้ง

OVI2000M AlphaTec 2000
SKU: OVI2000M

Manufacturer: Microgard


ชุดป้องกันฝุ่นละออง สี ผงเคมี ไอระเหย และอนุภาคอันตราย TYPE 5,6 ผลิตจากวัสดุโพลีโพไพลีนเคลือบไมโครฟอรัสฟิลม์ ด้วยวิธีการตัดเย็บ double bond seam เย็บคลุมรอยตะเข็บ จึงช่วยป้องกันการซึมของ ของเหลวได้ดีเยี่ยม และไม่ฉีกง่าย ระบายอากาศได้ดีจากภายในออกภายนอก ทำให้ไม่ร้อนอบอ้าวแม้สวมเป็นเวลานาน ต้านทานไฟฟ้าสถิตย์ มาตรฐาน CE0120 En1149 ทดสอบโดยสถาบัน SGS United


ชุดป้องกันฝุ่นละออง สี ผงเคมี ไอระเหย และอนุภาคอันตราย TYPE 5,6 ผลิตจากวัสดุโพลีโพไพลีนเคลือบไมโครฟอรัสฟิลม์ ด้วยวิธีการตัดเย็บ double bond seam เย็บคลุมรอยตะเข็บ จึงช่วยป้องกันการซึมของ ของเหลวได้ดีเยี่ยม และไม่ฉีกง่าย ระบายอากาศได้ดีจากภายในออกภายนอก ทำให้ไม่ร้อนอบอ้าวแม้สวมเป็นเวลานาน ต้านทานไฟฟ้าสถิตย์ มาตรฐาน CE0120 En1149 ทดสอบโดยสถาบัน SGS United

 


รหัสสินค้า ขนาด
OVI2000M ชุดหมีพร้อมฮูดขนาดกลาง
OVI2000L ชุดหมีพร้อมฮูดขนาดใหญ่
OVI2000XL ชุดหมีพร้อมฮูดขนาดใหญ่พิเศษ

  

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube