ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี

สำหรับการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี มีทั้งแบบใช้ซ้่ำและใช้แล้วทิ้ง

WSAPPVC01 เอี๊ยมพีวีซี
SKU: WSAPPVC01

Manufacturer: WORKSAFE


เอี๊ยมพีวีซี ขนาด 70x100 เซนติเมตร


เอี๊ยมพีวีซี ขนาด 70x100 เซนติเมตร 


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube