ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี

สำหรับการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี มีทั้งแบบใช้ซ้่ำและใช้แล้วทิ้ง

WSCOPVC03 ชุดคลุมยาวพีวีซี
SKU: WSCOPVC03

Manufacturer: WORKSAFE


ชุดคลุมยาวใช้สวมทับชุดทำงาน


ชุดคลุมยาวใช้สวมทับชุดทำงาน

  


เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube