ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี

สำหรับการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี มีทั้งแบบใช้ซ้่ำและใช้แล้วทิ้ง

ชุดป้องกันสารเคมี

Results 1 - 7 of 7


ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี ใช้สำหรับงานที่ต้องปฏิบัติงานอยู่กับสารเคมีอันตราย จึงต้องสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี ไม่ให้สารเคมีสัมผัสกับร่างกายผู้ปฏิบัติงาน ชุดป้องกันสารเคมี มีทั้งแบบสำหรับสารเคมีทั่วไป สามรถซักทำความสะอาดได้ และแบบชุดป้องกันสารเคมีร้ายแรง แบบใช้แล้วทิ้ง

  • ุดป้องกันสารเคมีแบบทำความสะอาดได้
  • ุดป้องกันสารเคมีแบบใช้แล้วทิ้ง

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube