คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย MARTOR เป็นคัทเตอร์เซฟตี้แบบเก็บใบมีดเอง ช่วยลด

อุบัติเหตุจากการถูกใบมีดบาดในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ใบมีดของ

คัทเตอร์เซฟตี้เป็นแบบใบมีดชิ้นเดียว หักไม่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอาการ

87606 Supertrim
SKU: 87606

Manufacturer: MARTOR


อุปกรณ์สำหรับตกแต่งชิ้นงาน สามารถใช้กับชิ้นงานพลาสติก ไม้ โลหะ กระจก ฟิลม์ ใบมีดแบบปลายแหลมจึงเข้ามุมชิ้นงานได้ง่าย ตัวด้ามแบบจับกระชับอุ้งมือ สามารถปรับความยาวได้ตามความกว้างของอุ้งมือแต่ละคน ใช้ใบมีด No.11


อุปกรณ์สำหรับตกแต่งชิ้นงาน สามารถใช้กับชิ้นงานพลาสติก ไม้ โลหะ กระจก ฟิลม์ ใบมีดแบบปลายแหลมจึงเข้ามุมชิ้นงานได้ง่าย ตัวด้ามแบบจับกระชับอุ้งมือ สามารถปรับความยาวได้ตามความกว้างของอุ้งมือแต่ละคน ใช้ใบมีด No.11

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube