คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย MARTOR เป็นคัทเตอร์เซฟตี้แบบเก็บใบมีดเอง ช่วยลด

อุบัติเหตุจากการถูกใบมีดบาดในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ใบมีดของ

คัทเตอร์เซฟตี้เป็นแบบใบมีดชิ้นเดียว หักไม่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอาการ

625001 SECUPRO 625
SKU: 625001

Manufacturer: MARTOR


คัทเตอร์นิรภัยแบบบีบ มาพร้อมกับใบมีดที่ยาวขึ้น ออกแบบพิเศษเพื่องานหนักและความปลอดภัย ตัวใบมีดจะเก็บเข้าด้ามเองแม้จะไม่คลายมือที่บืบไว้ ใช้กับใบมีด 9970


คัทเตอร์นิรภัยแบบบีบ มาพร้อมกับใบมีดที่ยาวขึ้น ออกแบบพิเศษเพื่องานหนักและความปลอดภัย
ตัวใบมีดจะเก็บเข้าด้ามเองแม้จะไม่คลายมือที่บืบไว้ ใช้กับใบมีด 9970

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube