คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย MARTOR เป็นคัทเตอร์เซฟตี้แบบเก็บใบมีดเอง ช่วยลด

อุบัติเหตุจากการถูกใบมีดบาดในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ใบมีดของ

คัทเตอร์เซฟตี้เป็นแบบใบมีดชิ้นเดียว หักไม่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอาการ

175001 SECUNORM 175
SKU: 175001

Manufacturer: MARTOR


คัทเตอร์นิรภัยขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการพกพาใช้ตัดกล่องกระดาษ ถุงพลาสติก สายรัด ฟิลม์ ใช้กับใบมีด NO 45.60 สามารถใช้ใบมีดได้ 4 มุม จึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า นวัตกรรมความปลอดภัยจากเยอรมัน มาตรฐาน GS Standard


 

คัทเตอร์นิรภัยขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการพกพาใช้ตัดกล่องกระดาษ ถุงพลาสติก สายรัด ฟิลม์ 
 ใช้กับใบมีด NO 45.60 สามารถใช้ใบมีดได้ 4 มุม จึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
นวัตกรรมความปลอดภัยจากเยอรมัน มาตรฐาน GS Standard
เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube