คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย MARTOR เป็นคัทเตอร์เซฟตี้แบบเก็บใบมีดเอง ช่วยลด

อุบัติเหตุจากการถูกใบมีดบาดในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ใบมีดของ

คัทเตอร์เซฟตี้เป็นแบบใบมีดชิ้นเดียว หักไม่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอาการ

350001 SECUMAX 350
SKU: 350001

Manufacturer: MARTOR


SECUMAX 350 คัทเตอร์นิรภัยรุ่นล่าสุดจาก MARTOR ด้วยดีไซน์ทันสมัย ใช้สำหรับงานตัดกล่องสินค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งตัดเชือกรัดกล่อง กรีดเทป และตัดฝากล่อง ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ด ปลอดภัย ไม่มีติดขัด


คัทเตอร์นิรภัยรุ่นล่าสุดจาก MARTOR ด้วยดีไซน์ทันสมัย ใช้สำหรับงานตัดกล่องสินค้าได้เป็นอย่างดี
ทั้งตัดเชือกรัดกล่อง กรีดเทป และตัดฝากล่อง ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ด ปลอดภัย ไม่มีติดขัด
เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube