คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย MARTOR เป็นคัทเตอร์เซฟตี้แบบเก็บใบมีดเอง ช่วยลด

อุบัติเหตุจากการถูกใบมีดบาดในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ใบมีดของ

คัทเตอร์เซฟตี้เป็นแบบใบมีดชิ้นเดียว หักไม่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอาการ

538 SALVEX
SKU: 538

Manufacturer: MARTOR


คัทเตอร์งานกู้ภัย สำหรับติดรถยนต์ ใช้ทุบกระจก และตัดสายเข็มขัดนิรภัย กรณีฉุกเฉิน ด้ามจับทำด้วยไนล่อน ใยแก้ว เสริมแรง พร้อมแท่นยึด ใช้กับใบมีด No.37040 ใบมีดหนา 0.40 มม


คัทเตอร์งานกู้ภัย สำหรับติดรถยนต์ ใช้ทุบกระจก และตัดสายเข็มขัดนิรภัย กรณีฉุกเฉิน ด้ามจับทำด้วยไนล่อน ใยแก้ว เสริมแรง พร้อมแท่นยึด ใช้กับใบมีด No.37040 ใบมีดหนา 0.40 มม

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube