คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย MARTOR เป็นคัทเตอร์เซฟตี้แบบเก็บใบมีดเอง ช่วยลด

อุบัติเหตุจากการถูกใบมีดบาดในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ใบมีดของ

คัทเตอร์เซฟตี้เป็นแบบใบมีดชิ้นเดียว หักไม่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอาการ

437 Opticut
SKU: 437

Manufacturer: MARTOR


คัทเตอร์นิรภัยแบบมีการ์ดบังคมมีดป้องกันการบาด สำหรับไส ลาก หรือดึงใช้ตัดแผ่นกระดาษ หรือแผ่นพลาสติก ใช้กับใบมีด No.37040


คัทเตอร์นิรภัยแบบมีการ์ดบังคมมีดป้องกันการบาด สำหรับไส ลาก หรือดึงใช้ตัดแผ่นกระดาษ หรือแผ่นพลาสติก ใช้กับใบมีด No.37040

 

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube