คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย

คัทเตอร์นิรภัย MARTOR เป็นคัทเตอร์เซฟตี้แบบเก็บใบมีดเอง ช่วยลด

อุบัติเหตุจากการถูกใบมีดบาดในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ใบมีดของ

คัทเตอร์เซฟตี้เป็นแบบใบมีดชิ้นเดียว หักไม่ได้ จึงเหมาะสำหรับใช้ใน
อุตสาหกรรมอาการ

124001 Merak
SKU: 124001

Manufacturer: MARTOR


คัทเตอร์ชนิดด้ามบีบ ออกแบบพิเศษสรีระผู้ใช้งาน ตัวใบมีดจะเก็บด้ามเองแม้ไม่ได้คลายมือออก ใช้ใบมีด No. 92 สามารถเปลี่ยนใช้งานได้ถึง 4 มุมช่วยประหยัดได้มากขึ้น


คัทเตอร์ชนิดด้ามบีบ ออกแบบพิเศษสรีระผู้ใช้งาน ตัวใบมีดจะเก็บด้ามเองแม้ไม่ได้คลายมือออก ใช้ใบมีด No. 92 สามารถเปลี่ยนใช้งานได้ถึง 4 มุมช่วยประหยัดได้มากขึ้น

เซฟตี้วิดิโอ

image-youtube